فارسیEnglish

برنامه امتحانات شهریور

قابل توجه دانش آموزان  پایه دوازدهم افتاده و غایب

در امتحانات نهایی خرداد 99 

فعالیتهای دبیرستان تابستان 99

کسب رتبه

جشنواره جوان خوارزمی

بازدید مدیریت ناحیه یک و معاونین آموزشی و پرورشی از روند فعالیتهای دبیرستان 25 فروردین

جلسات

مسابقات قرآنی

مسابقات پرسش مهر 99-98

منابع المپیاد مرحله دوم

قابل توجه پذیرفته شدگان المپیاد جهت اطلاع از

منابع المپیاد مرحله دوم به

فایل ضمیمه مراجعه فرمائید .

پذیرفته شدگان المپیاد 98