فارسیEnglish

کارسوق

دانش آموزان عزیز :

فایل تغییر نام کارسوق را در فایل ضمیمه مطالعه فرمایید 


ادامه مطلب...

کنکور 98

مسابقه

اعضای انجمن

سرای مطالعاتی

مراسم نکوداشت هفته گردشگری در دبیرستان فرزانگان


ادامه مطلب...

تسلیت

اهدا کتاب اهدا دانایی

مقاله

موفقیت