فارسیEnglish

منابع المپیاد علمی 99-98

نفرات برتر آزمون جامع دبیرستان فرزانگان

کتاب

المپیاد

فعالیتهای ابانماه

******

المپیاد علمی

کارسوق

مسابقات فرهنگی هنری و پرسش مهر 98

 

دانش آموزان عزیز آثار خودتان در قالب رشته های فوق الذکر با مضامین پرسش مهر 20 تا پایان آبان ماه به معاون پرورشی دبیرستان تحویل دهید

براساس نظر شورای مدرسه در صورت کسب رتبه برتر شهرستان واستان علاوه بر اهدا جوایز تخفیف شهریه نیز شامل حال شما عزیزان میشود.
با تشکر مروتی معاون پرورشی دبیرستان