دبیرستان دوره دوم دخترانه هوشمند فرزانگان مدارس سمپاد | شهرستان خرم آباد

******

راهیابی به اردوی کشوری

کسب رتبه

فعالیتهای ترم اول

ستارگان دبیرستان

کسب مدال

المپیاد

المپیاد ریاضی

فعالیت مهر

;k;,v 99

مشاهده مطالب قدیمی تر...