فارسیEnglish

فرم ثبت نام اردو مشهد

دانش آموزان عزیز جهت شرکت در اردو مشهد که به مدت سه روز در هفته آینده برگزار می شود، اطلاعات مورد نیاز را در فرم وارد نمایید. این اردو به سرپرستی معاونین فرهنگی و آموزشی مدرسه برگزار می شود و تعداد نفرات محدود می باشد.
شروع ثبت اطلاعات