فارسیEnglish

دبیرستان دخترانه هوشمند فرزانگان | سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکلاسی

یلدا
1397/10/22 ساعت 13:52:29
آدرس وب سایت
1397/10/15 ساعت 11:11:26
توجه توجه
1397/09/25 ساعت 12:57:43
آذر--97
1397/09/18 ساعت 13:28:05
آذر 97
1397/09/05 ساعت 13:32:52
ابان
1397/08/30 ساعت 09:19:10
توجه توجه
1397/08/15 ساعت 11:02:31
ابان 97
1397/08/14 ساعت 13:31:28
هفته تربیت بدنی
1397/08/06 ساعت 09:35:29
پرسش مهر 97
1397/07/23 ساعت 12:26:11
کنکور 97
1397/07/18 ساعت 08:39:39
توجه توجه
1397/07/10 ساعت 12:00:00
مهر 97
1397/07/01 ساعت 13:21:46
شهریور 97
1397/06/06 ساعت 11:24:51
*
1397/05/10 ساعت 10:04:13
**
1397/05/10 ساعت 09:58:43
*****
1397/05/10 ساعت 09:13:51
سال 97
1397/05/10 ساعت 09:08:27
موفقیت
1397/03/27 ساعت 09:58:21
***
1397/02/02 ساعت 12:48:33
رتبه برتر
1397/02/02 ساعت 10:10:24
**************
1397/01/21 ساعت 08:15:06
المپیادعلمی
1397/01/20 ساعت 11:36:53
نمایشگاه
1396/12/22 ساعت 13:50:28
اسفند 96
1396/12/22 ساعت 13:30:37
مسابقات قرآنی
1396/12/07 ساعت 08:06:47
*
1396/11/29 ساعت 12:07:37
*
1396/11/29 ساعت 12:06:53
*
1396/11/29 ساعت 12:05:42
**
1396/11/29 ساعت 11:56:55
*****
1396/11/29 ساعت 11:54:17
****
1396/11/29 ساعت 11:50:48
**
1396/11/29 ساعت 11:47:16
فعالیتهای بهمن 96
1396/11/29 ساعت 10:31:58
دی 96
1396/10/26 ساعت 12:21:29
آذر96
1396/10/26 ساعت 10:27:13
*
1396/10/25 ساعت 08:50:29
ابان 96
1396/08/21 ساعت 11:28:26
********
1396/08/18 ساعت 18:13:13
*****
1396/08/18 ساعت 18:12:20
*
1396/08/18 ساعت 18:06:03
**
1396/08/13 ساعت 11:41:18
مهر 96
1396/07/10 ساعت 11:30:24
رتبه های برتر علمی
1396/06/13 ساعت 10:16:54
رتبه های برتر کنکور 96
1396/06/13 ساعت 10:15:30
بزرگداشت مقام معلم
1395/02/21 ساعت 13:40:52
هفته معلم 95
1395/02/13 ساعت 13:14:16
هفته مشاغل
1395/02/06 ساعت 13:43:57
نمونه سوال
1395/01/29 ساعت 10:20:09
نماز جماعت
1394/12/25 ساعت 11:45:39
کلاس کارگاهی
1394/12/25 ساعت 11:21:37
همایش علمی
1394/12/24 ساعت 18:23:17
جشنواره خوارزمی
1394/12/24 ساعت 17:58:55
حمایت از محیط زیست
1394/12/18 ساعت 12:56:24
تقدیر از دانش آموزان
1394/12/18 ساعت 12:39:17
درختکاری
1394/12/18 ساعت 12:33:29
دوست علمی
1394/12/16 ساعت 13:49:16
طرح دوست علمی 2
1394/12/16 ساعت 11:32:37
هفته تربیت اسلامی
1394/12/16 ساعت 10:38:34
شورای دبیران اسفند ماه
1394/12/16 ساعت 10:21:19
طرح دوست علمی
1394/12/16 ساعت 10:15:31
آزمایشگاه
1394/12/01 ساعت 13:06:55
اجرای سرود همگانی
1394/11/24 ساعت 12:23:11
راهپیمایی 22 بهمن
1394/11/24 ساعت 11:29:25
جنگ شادی
1394/11/20 ساعت 10:00:59
حیاط پویا
1394/11/18 ساعت 10:39:07
جلسه مشاور
1394/11/18 ساعت 10:27:19
جلسه
1394/11/18 ساعت 10:16:12
کمیته کیفیت بخشی
1394/11/18 ساعت 09:02:33
انجمن زیست شناسی
1394/11/18 ساعت 08:44:21
تقدیر از دانش آموزان
1394/11/18 ساعت 08:34:10
دهه فجر مبارک
1394/11/12 ساعت 14:04:39
کارگرودبیران
1394/11/11 ساعت 14:30:56
تحقیق وپژوهش
1394/11/11 ساعت 14:25:00
جلسه شورای دبیران 29-9-94
1394/09/29 ساعت 13:38:32
ارتقاء معدل
1394/09/22 ساعت 13:40:02
مانور زلزله
1394/09/09 ساعت 12:55:22
یاد واره شهدا
1394/09/07 ساعت 09:16:00
مسابقه ابن هثیم
1394/08/26 ساعت 14:10:00
طرح آهن یاری
1394/08/23 ساعت 09:42:08
جلسه طرح پرسشهای مستمر
1394/08/23 ساعت 09:33:59
شهریه 95-94
1394/08/19 ساعت 08:00:00
کنکور 95
1394/08/06 ساعت 13:20:00
مسابقه
1394/07/26 ساعت 14:11:00
ارائه پیشنهادات
1394/07/26 ساعت 14:00:00
کنکور 95-94
1394/07/11 ساعت 11:30:00
مهر 94
1394/07/05 ساعت 09:31:13
کنکور 94
1394/05/05 ساعت 13:10:00
دعای فرج
1394/02/20 ساعت 08:10:00
کلید
1393/12/09 ساعت 09:00:00
سوالات نهایی
1393/11/28 ساعت 09:45:00
دیدن افتخارات
1393/09/25 ساعت 13:02:00